SLUŽBY

Naša firma poskytuje súkromným a právníckym osobám nasledujúce prepravné a manipulačné služby:

  • prevoz stavebného paletového materiálu (tehly, kvádre, cement, … )
  • manipulácia paletového materiálu – nakladanie a vykladanie pomocou hydraulického ramena
  • prevoz a manipulácia sypaného stavebného materiálu (štrk, piesok, kameň, … )
  • prevoz a manipulácia iných stavebných materiálov (panely, drevo, …)
  • prevoz a manipulácia iných materiálov (na základe dohody)

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach 0907 046 990 alebo 0907 477 092