NÁJOM BYTOV

AKO SI BYT PRENAJAŤ?

Zákony a právne predpisy upravujúce prenájom bytov


 •   Ktoré zákony upravujú prenájom bytov na Slovensku?
 •   Ktorý zo zákonov je pre nájom bytu výhodnejší?
 •   Ktoré body musí podľa zákona obsahovať nájomná zmluva?
 •   Ktoré body sa v zmluvách zabúdajú a na ktoré by si nemal zabudnúť?
 •   Mám si nechať zmluvu skontrolovať odborníkom?

Kým si nehnuteľnosť prenájmeš


 •   Ako pripraviť byt na obhliadku a na čo si dať pozor?
 •   Poistenie pre nájomníkov – ako na to?
 •   Ako hľadať a vybrať nájomníka?
 •   Ako pripraviť dobrú zmluvu a ďalšie dôležité dokumenty?
 •   Ako byt odovzdať nájomníkovi?

Počas nájomného vzťahu


 •   Ako si kontrolovať termíny a platby?
 •   Ako vyúčtovať prevádzkové náklady?
 •   Čo s opravami? Kto je za ne zodpovedný?
 •   Ako komunikovať s nájomníkom?
 •   Ako sa zdaňujú príjmy z prenajímania? Aké sú možnosti? Daňová evidencia pre prenajímateľov

Ukončenie nájmu


 •   Ako správne ukončiť zmluvný vzťah?
 •   Ako byt po ukončení nájmu od nájomníka prebrať?
 •   Ako správne urobiť záverečné vyúčtovanie nákladov a kaucie?
 •   Ako riešiť problémy? Ako na neplatičov?
 •   Ako prebieha súdne a exekučné konanie? Aká je šanca uspieť?